Stornovanie objednávky (do 24 hodín) pred vyexpedovaním tovaru

Výmena tovaru

Reklamačný formulár

Aby sme rýchlejšie diagnostikovali problém so zariadením, poprosíme o čo najpresnejšie údaje. Ďakujeme.

 •                             
       Adresa slúži výlučne ako poštová adresa pre zasielanie reklamácií poštou a pre vybavovanie reklamácií /servisu:

      Ivan Jaroš-Servis

       Stražovská 17/239
       01004 Žilina


 •     Zaslať doporučene so sledovacím číslom zásielky na e-mail: nabijacky.zdroje@gmail.com.

      Reklamáciu zašlite na adresu prevádzky našej firmy obyčajnou poštou - nie na dobierku, nakoľko
      tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 kalendárnych dní,
      kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa),
      t.j. právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) podľa § 622 OZ a § 623 OZ  :

      § 622 O.Z
      Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do
      30 dní.  Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

      Formulár na odstúpenie od zmluvy (neplatí pre firmy)